Viimased suundumused folkmuusika sektoris

Vaadates tänasele Eesti folkmuusika turule, selgub koheselt, et peamine fookus on suunatud "rahva maitse" järgimisele. Peamiselt on võetud ette lihtsamad pillid ja kergemad teemad, et maksimeerida rahva vastuvõtlikkust uutele viisidele. Selge on see, et tulevikus taoline trend jätkub. Laudaukse Kääksutajad ja Zetod on tulnud selleks, et jääda!

5 May 2021