Folkmuusika üritused Eestis

Folkmuusika juured ulatuvad väga kaugele, kuid sõna folkmuusika ise, on suht uudne. See on tulnud 1800-ndate aastate Inglismaalt ja on tuletatud sõnast folkloor ehk rahvaluule. Folkmuusikat kutsutakse ka rahvamuusikaks, pärimusmuusikaks ja traditsiooniliseks muusikaks. Folkmuusika levis väga tihti just tööd tehes, kui vanadele eestlastele meeldis laulda ning ümiseda oma lemmikmuusika viise.
Folkmuusika olemusest

Folkmuusika on muusikaliik, millele omasteks tunnusteks on selle edastamine suuliselt põlvest põlve. See tähendab, et folklaule ei leia tavaliselt kuskilt muusikaõpikutest ega muudest kirja pandud ürikutest, vaid neid kuuleb oma esivanematelt, kes omakorda kuulsid neid oma esivanematelt ja nii edasi. Seega võivad folklaulude sõnad tihti natukene erineda, kuna iga põlvkond mäletab neid natukene erinevalt. Teiseks tunnuseks võib lugeda seda, et folklaulude autorid ei ole üldiselt teada. Kuid võib olla teada näiteks koht, kust mingi konkreetne laul pärit on. Folkmuusika ajalugu ulatub väga kaugele minevikku ning folkmuusikaga käivad kaasas erinevad traditsioonid. Folkmuusika osadeks loetakse rahvalaulu ja rahvapillimuusikat.

Folkmuusika Eestis

Eestis on folkmuusika muutunud viimasel ajal väga populaarseks. Tänapäeval on folkmuusika muutunud kogu rahva muusikaks, mis meeldib nii noorele kui vanale kuulajaskonnale. Folkmuusika üritustele tullakse kohale tervest Eestist ja on ka külalisi välismaalt. Need festivalid liidavad eestlaste kogukonda ja tugevdavad omavahelisi suhteid. Folkmuusika jätkusuutlikkus on pidevalt tõusvas trendis ning toetusi tuleb juurde mitmetest kohtadest. On riigi toetused ning näiteks ka kasiinodele kehtestatud hasartmängumaks, millest osa läheb Eesti kultuuri arengusse. Seega võib öelda, et kuigi inimesed kes mängivad kasiinodes ja need keda huvitab folkmuusika, ei pruugi seotud olla, on nad seda ometigi läbi selle, et nad mõlemad toetavad folkmuusika arengut Eestimaal.

Suurimad folkmuusika üritused Eestis

Suviti toimub Eestis väga suurel hulgal erinevaid muusikalisi üritusi. Festivale, mis on väga erinevad, leiab üle terve Eesti mandri ning ka pea kõikidelt meie saartelt. Suur osa nendest üritustest on just folkmuusikat armastavatele inimestele mõeldud. Kuid kõik üritused ei leia aset vaid suvel. On ka üritusi, mis toimuvad nii kevadel, sügisel kui ka meie pakaselisel
talvel. Järgnevalt toon välja ja kirjeldan mõningaid suuremaid folgiga seotud sündmusi mis leiavad aset Eestis.

Viljandi pärimusmuusika festival

Eesti üks suuremaid ja tuntumaid pärimusmuusika festivale on Viljandi pärimusmuusika festival. Sellel muusikaüritusel on kindlasti ka kõige rohkem külastajaid. Esinejad on suuremas osas Eestist pärit, kuid on ka külalisesinejaid erinevatest välisriikidest nagu näiteks Itaalia, Serbia, Šotimaa ja nii edasi. Kahjuks tuli sel aastal koroonaviiruse piirangute tõttu ära jätta Viljandi pärimusmuusika festival. Selle asemel korraldati kaks kontserti
tuhandele külalisele. Kuigi piletid tulid müüki ning üritus jäi ära, lubasid korraldajad osta piletid soovijatelt tagasi. Need kes ei tahtnud pileteid tagasi müüa saavad külastada festivali järgmisel aastal selle sama piletiga. Rohkem infot Viljandi pärimusmuusika festivali kohta leiab sellelt lehelt.

Viru folk

Teine suurem folgiüritus Eestis kannab nime Viru folk. Viru folk on toimunud juba enam kui 10 aastat ja seda korraldatakse Käsmus. 2008-2012 aastani toimus Viru folk traditsiooniliselt erinevate riikide folkmuusika esitajaid esinema kutsudes. 2013 aastast alates on aga iga aasta pühendatud üheainsa piirkonna muusikale. Näiteks 2013 aastal oli selleks Rootsi, 2014 Saami ja 2015 Taani pärimusmuusika. Festivali toimumise ja piletite kohta saab infot siit.

Seto folk

See on kahest eelnevast veidi erinevama kavaga üritus. Peale folkmuusika on seal ka laat ja tantsijad. Festivalil saab tunda setode külalislahkust ning tutvuda setode tõelise eluga. Tegu on väga looduskaunis kohas Setomaal, Värskas toimuva üritusega ning järgmine Seto Folk toimub 25-26 juunil 2021 aastal. Lisainfot leiab siit.

10 Dec 2020